Politica de confidențialitate

Politica de confidentialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul magazinului online Aqua Optima.

 

 

1. Introducere

GETICA OOH SRL se angajează să vă protejeze informațiile personale și să le prelucreze în mod echitabil și transparent, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“Regulamentul”).

Informațiile personale vă aparțin și noi respectăm acest lucru. Este dreptul dvs. de a fi informat în mod complet cu privire la operațiunile de prelucrare pe care le efectuăm cu datele personale pe care ni le furnizați. Pentru a vă furniza aceste informații într-un mod cât mai accesibil și concis, am conceput prezenta Politică de Confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul magazinului online Aqua Optima (în continuare “Politica de Confidențialitate”). Așadar, acest document vă oferă informații detaliate cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, modul în care le colectăm, scopurile în care le folosim și cum le păstrăm în siguranță. Prezenta Politică de Confidențialitate indică, de asemenea, care sunt drepturile dvs. în ceea ce privește datele cu caracter personal, motiv pentru care vă rugăm să o parcurgeți cu mare atenție, alături de secțiunea Termeni și Condiții.

Pentru facilitarea parcurgerii prezentei Politici de Confidențialitate, găsiți mai jos definiții și explicații ale noțiunilor specifice utilizate:

Noțiune Definiție/Explicație
Date cu caracter personal • Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Persoana vizată • Persoana fizică identificată sau identificabilă căreia îi sunt prelucrate datele cu caracter personal.
Prelucrare • Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Operator • Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Persoana împuternicită de operator • Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
Destinatar • Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.
Consimțământ • Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
Identificatori online • Adresele IP, identificatorii cookie sau alți identificatori precum etichetele de identificare prin frecvențe radio. Aceștia pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinate cu identificatori unici și alte informații primite de servere, pot fi utilizate pentru crearea de profiluri și pentru identificarea persoanelor fizice.

 

2. Cine suntem?

Datele dvs. personale sunt procesate de către GETICA OOH SRL, persoană juridică română cu sediul în Bucureşti Sectorul 2, Strada SILVESTRU, Nr. 75, subsol, parter (incintele 1,3,4,6-8), etaj 1, etaj 2, mansarda (incintele 1,2,4-9), înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7307/1997, având Cod unic de înregistrare 9783569, în calitate de operator de date cu caracter personal (în continuare “GETICA”).

GETICA este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal ținut de către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sub nr. 33205.

 

3. Cum ne contactezi?

Pentru a ne adresa întrebări cu privire la prezenta Politică de Confidențialitate, precum și pentru a ne transmite solicitări în vederea exercitării drepturilor dvs, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele date de contact:

E-mail: notificari@aqua-optima.ro
În atenția: Responsabilului cu protecția datelor
Subiect: Protecția datelor – [aspectul dvs. de interes]
Telefon:

 

 

4. Ce date cu caracter personal prelucrăm?

4.1. Date cu caracter personal ale Vizitatorilor

 • Date generale de identificare – prenume și nume;
 • Date de reședință – adresă (stradă, bloc, etaj), oraș, județ, cod poștal;
 • Date de contact – numărul de telefon, adresa de e-mail;
 • Date bancare – numărul contului bancar, atunci când alegeți să efectuați plata produselor prin transfer bancar;
 • Identificatori online și alte informații cu privire la interacțiunea dvs. cu Site-ul și cu privire la dispozitivul dvs. – identificatori cookie; modul în care folosiți serviciile noastre, inclusiv timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, metodele de intrare și ieșire; adresă IP, setările de limbă, setările browserului, setările fusului orar, sistemul de operare și platforma și rezoluția ecranului.

4.2. Date cu caracter personal ale Utilizatorilor

 • Date generale de identificare – prenume și nume;
 • Date de reședință – adresă (stradă, bloc, etaj), oraș, județ, cod poștal;
 • Date de contact – numărul de telefon, adresa de e-mail;
 • Date bancare – numărul contului bancar, atunci când alegeți să efectuați plata produselor prin transfer bancar;
 • Date privind istoricul de comenzi – numărul de comandă și produsele comandate;
 • Identificatori online și alte informații cu privire la interacțiunea dvs. cu Site-ul și cu privire la dispozitivul dvs. – identificatori cookie; modul în care folosiți serviciile noastre, inclusiv timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, metodele de intrare și ieșire; adresă IP, setările de limbă, setările browserului, setările fusului orar, sistemul de operare și platforma și rezoluția ecranului.

4.3. Date cu caracter personal ale Persoanelor de contact

 • Date generale de identificare – prenume și nume;
 • Date de reședință – adresă (stradă, bloc, etaj), oraș.

4.4. Date cu caracter personal ale Reprezentanților persoanelor juridice

 • Date generale de identificare – prenume și nume.

4.5. Date cu caracter personal ale Solicitanților de informații

 • Date generale de identificare – prenume și nume;
 • Date de contact – numărul de telefon sau adresa de e-mail la alegerea Solicitantului.

 

5. Pe ce temei ne bazăm și în ce scopuri prelucrăm datele dvs. personale?

5.1. În temeiul executării contractului de vânzare de la distanță sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea contractului de vânzare de la distanță

Atunci când plasați o comandă pe site procesăm datele dvs. generale de identificare și datele de contact cu scopul de a:

 • vă notifica că am recepționat comanda dvs. prin transmiterea unei notificări prin e-mail sau SMS (prelucrare automată);
 • confirma comanda dvs. prin transmiterea notificării de expediere a comenzii către dvs.

Ulterior confirmării comenzii și implicit încheierii contractului de vânzare de la distanță, prelucrăm datele dvs. generale de identificare, datele de reședință și datele de contact cu scopul de a:

 • livra produsele comandate către dvs.;
 • de a procesa eventualele retururi;
 • de a verifica garanția produselor;
 • de a răspunde eventualelor reclamații.

5.2. În temeiul executării contractului de prestări servicii acces Site

Prelucrăm informații cu privire la interacțiunea dvs. cu Site-ul și cu privire la dispozitivul dvs. (prelucrare automată) în scopul de a vă furniza cea mai bună experiență posibilă de navigare pe Site-ul nostru și de a ne asigura că prezentăm conținutul Site-ului în modul cel mai eficient și relevant pentru dvs. și pentru dispozitivul dvs., precum și în scopul de a ne îmbunătăți constant serviciile.

5.3 În temeiul îndeplinirii unei obligații legale care ne revine

Prelucrăm datele dvs. generale de identificare și datele de reședință în scopul:

 • emiterii facturii fiscale, obligație legală care ne revine în temeiul art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
 • păstrării documentelor contabile, inclusiv a documentelor justificative, obligație legală care ne revine în temeiul Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea.

În cazul în care ați ales să efectuați plata produselor comandate prin transfer bancar direct, vom prelucra numărul contului dvs. bancar astfel cum rezultă din ordinul de plată cu scopul de a înregistra în evidențele noastre contabile documentul justificativ al plății.

5.4. În baza consimțământului dvs.

În măsura în care ați acceptat să vă abonați la buletinul nostru informativ (newsletter), vom folosi adresa dvs. de e-mail pentru transmiterea de oferte sau promoții cu privire la produsele Aqua Optima(prelucrare automată).

Cu acceptul dvs. prelucrăm și identificatori online constând în cookies cu scopul de a analiza traficul de pe Site și de a vă oferi o experiență personalizată de Site (prelucrare automată).

Dacă vă răzgândiți, aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul prin accesarea butonului “Dezabonare” din cadrul buletinelor noastre informative sau prin selectarea opțiunii ștergere cont. Menționăm faptul că nu vor fi afectate prelucrările efectuate în baza consimțământului anterior retragerii sale.

5.5. În baza interesului nostru legitim

Prelucrăm datele generale de identificare și adresa dvs. de e-mail sau numărul de telefon în scopul de a răspunde solicitărilor dvs. cu privire la produsele sau ofertele noastre efectuate prin intermediul secțiunii “Contact – Trimite-ne un mesaj”(prelucrare automată). Dorim să îmbunătățim în mod constant serviciile de pe Site de aceea este interesul nostru să primim opiniile dvs și să vă furnizăm orice informații solicitate cu privire la produsele Aqua Optima. După perioada de prelucrare, vom anonimiza aceste date și le vom prelucra în scopuri statistice.

 

6. Către cine transmitem datele dvs. personale?

Pentru a vă oferi servicii de înaltă calitate, am desemnat următoarele societăți ca persoane împuternicite de operator pentru procesarea datelor dvs.:

 • FRISBO EFULFILLMENT SRL – în scopul efectuării operațiunilor inerente procesării și onorării comenzilor și retururilor: depozitare, preluarea comenzilor din magazinul online, împachetarea și pregătirea produselor în vederea livrării, operarea retururilor, livrarea produselor. Serviciile anterior indicate sunt furnizate pe baza unor sisteme cloud proprii de gestiune, raportare și urmărire a comenzilor (sistem ERP (enterprise resource planning) și Business intelligence could).
 • Dot Comm Consult SRL – în scopul depanării/mentenanței site-ului și contului dvs.;
 • Microsoft SharePoint , MySQL – în scopul stocării datelor în cloud și păstrării copiilor de rezervă (backup).

 

7. Unde stocăm datele personale? Sunt datele personale transferate în afara Spațiului Economic European (SEE)?

Datele dvs. personale sunt stocate în principal pe servere situate în cadrul Spațiului Economic European. Cu toate acestea, implementarea unor sisteme performante de stocare ne-a condus și către parteneri din afara Spațiului Economic European, după cum urmează:

 • Datele cu caracter personal stocate în cloud-ul Ayuda sunt transferate în Canada, țara de înmatriculare a AYUDA MEDIA SYSTEMS INC. Cu privire la transferurile de date personale către Canada, Comisia Europeană a emis Decizia din 20.12.2001 prin care se constată faptul că în Canada se asigură un nivel adecvat de protecția a datelor cu caracter personal. Transferul este așadar valabil în baza art. 45 GDPR.
 • Datele cu caracter personal stocate în cloud-ul SharePoint sunt transferate în Statele Unite ale Americii, țara de înmatriculare a Microsoft. Conform informațiilor disponibile pe pagina https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/gdpr/default.aspx , Microsoft respectă cerințele Scutului de confidențialitate UE-SUA și ale Clauzelor standard pentru transferul de date în afara SEE.

 

8. Pe ce perioadă de timp prelucrăm datele cu caracter personal?

Prelucrăm și păstrăm datele personale numai atâta timp cât este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dvs. și obligațiile legale de păstrare/arhivare. În cazul în care păstrăm datele dvs. în alte scopuri decât cele ale obligațiilor noastre contractuale, păstrăm datele numai atâta timp cât este necesar și / sau prevăzut de lege pentru scopul respectiv. De exemplu:

 • datele procesate în temeiul executării contractului de vânzare de la distanță vor fi prelucrate pe toată durata relațiilor contractuale, inclusiv pe durata termenului de prescripție de 1 an a dreptului nostru la acțiune pentru recuperarea sumelor datorate;
 • datele procesate în scop de facturare și documente justificative contabile vor fi păstrate pe o perioadă de 10/5 ani, după caz, conform Legii contabilității nr. 82/1991;
 • datele procesate în temeiul consimțământului dvs. vor fi prelucrate până la momentul în care veți alege să vă retrageți consimțământul sau datele nu ne mai sunt necesare;
 • datele procesate în temeiul interesului nostru legitim vor fi prelucrate pe o perioadă de 1 an, după care vor fi anonimizate și procesate în scopuri statistice.

 

9. Ce drepturi aveți cu privire la datele dvs. personale în calitate de persoană vizată?

9.1. Dreptul la acces

La solicitarea dvs., vă vom confirma dacă procesăm datele dvs. personale și, în caz afirmativ, vă vom furniza o copie a datelor dvs. personale care fac obiectul prelucrării GETICA, precum și următoarele informații:

(a) scopurile prelucrării;

(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

(g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

(h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

 

În cazul în care transferăm datele dvs. în afara Spațiului Economic European sau către o organizație internațională aveți dreptul să fiți informat cu privire la garanțiile adecvate aplicate.

 

Prima copie a datelor personale este furnizată în mod gratuit. Pentru solicitarea de exemplare suplimentare putem percepe o taxă suplimentară rezonabilă, ținând seama de costurile administrative aferente.

9.2. Dreptul la rectificarea și/sau completarea datelor

Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să le corectați, respective să le completați. Aveți posibilitatea de a opera personal modificările necesare prin logarea în contul dvs. personal sau puteți formula o solicitare în acest sens, urmând ca noi să efectuăm operațiunile necesare.

Cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele dvs. rectificarea sau completarea datelor dvs.. La solicitarea dvs. vă vom informa care sunt destinatarii respectivi.

9.3. Dreptul la ștergerea datelor sau dreptul de fi uitat

Ne puteți cere să ștergem informațiile dvs. personale și noi vom da curs solicitării dvs., fără întârzieri nejustificate., în cazul în care se aplică una dintre situațiile de mai jos:

 1. Datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. Vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs., în situația în care prelucrarea datelor are ca temei consimțământul dvs. și nu există nici un alt temei juridic în baza căruia noi să vă procesăm datele personale;
 3. Vă opuneți prelucrării datelor dvs. în temeiul interesului nostru legitim, inclusiv cu privire la crearea de profiluri în baza acestui temei sau vă opuneți prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri în scopuri de marketing direct;
 4. datele dvs. au fost prelucrate în mod ilegal;
 5. Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național;
 6. Datele personale au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii informaționale către copii iar temeiul prelucrării este consimțământul.

Cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele dvs. ștergerea datelor dvs.. La solicitarea dvs. vă vom informa care sunt destinatarii respectivi.

Ne rezervăm dreptul de a refuza ștergerea datelor dvs. atunci când prelucrarea lor este necesară pentru:

 1. Pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 2. Pentru respectarea unei obligații legale care ni se aplică în calitate de operator de date cu caracter personal;
 3. În scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în măsura în care ștergerea datelor este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
 4. Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

9.4. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să blocăm și să restricționăm prelucrarea informațiilor dvs. personale în cazul în care se aplică una dintre situațiile de mai jos:

 1. Contestați exactitatea datelor – în acest caz, la solicitarea dvs., vom restricționa prelucrarea pentru perioada în care efectuăm verificările necesare privind exactitatea datelor dvs.;
 2. prelucrarea datelor este ilegală și nu doriți ștergerea datelor dvs.;
 3. Nu mai avem nevoie de datele dvs. în scopul prelucrării, dar datele prelucrate cu privire la dvs. vă sunt necesare pentru constarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 4. V-ați opus prelucrării datelor dvs. în temeiul interesului nostru legitim, inclusiv cu privire la crearea de profiluri în baza acestui temei – în acest caz, la solicitarea dvs., vom restricționa prelucrarea pentru perioada în care verificăm dacă drepturile noastre legitime nu prevalează asupra drepturilor dvs.

În cazul în care prelucrarea datelor dvs. a fost restricționată, vom putea doar să stocăm datele dvs. Orice altă modalitate de prelucrare în afara stocării se va realiza doar:

 • după obținerea consimțământului dvs;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
 • din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Vă vom informa înainte de a ridica orice restricție de prelucrare stabilită conform celor de mai sus.

Cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele dvs. restricționarea prelucrării acestor date. La solicitarea dvs. vă vom informa care sunt destinatarii respectivi.

9.5. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat în vederea transmiterii lor către un alt operator de date, în următoarele situații:

 1. prelucrarea datelor dvs. se bazează pe consimțământul dvs. sau pe un contract între noi și dvs.;
 2. prelucrarea datelor dvs. este efectuată prin mijloace automate.

Vă vom furniza datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

Dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, ne puteți solicita ca datele dvs .personale să fie transmise direct operatorului indicat de către dvs.

9.6. Dreptul la opoziție

Ne puteți solicita să nu mai procesăm informațiile dvs. personale din motive legate de situația particulară în care vă aflați și dacă prelucrarea datelor dvs. se realizează în temeiul interesului nostru legitim. Vom înceta prelucrarea datelor dvs. cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În plus față de cele de mai sus, ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. personale în scopuri de marketing direct, inclusiv pentru crearea de profiluri legată de marketingul direct respectiv.

9.7. Drepturi cu privire la procesul individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii, atunci când este bazată pe prelucrarea automată, inclusiv de a nu fi supus profilării, în cazul în care decizia automată sau profilarea produc efecte juridice sau vă afectează în mod semnificativ, cu excepția următoarelor cazuri:

 1. decizia automată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și noi;
 2. decizia automată este autorizată prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern care se aplică GETICA și are prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate;
 3. decizia automată are la bază consimțământul dvs. expres.

În cazul în care sunt aplicabile cazurile indicate la literele a) și c) de mai sus, puteți solicita exercitarea următoarele drepturi corelative:

 • dreptul de a obține intervenție umană din partea noastră;
 • dreptul de a vă exprima punctul de vedere;
 • dreptul de a contesta decizia automată.

9.8. Dreptul la retragerea consimțământului

Dacă ne bazăm pe consimțământul dvs. (sau consimțământul explicit) ca bază legală pentru prelucrarea informațiilor dvs. personale, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, iar noi vom înceta prelucrarea datelor dvs. personale.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor datelor dvs. personale efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

9.9. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că prelucrarea datelor dvs. nu este conformă cu legislația in vigoare. Mai multe informații cu privire la ANSPDCP puteți obține accesând linkul http://www.dataprotection.ro/ .

9.10. Dreptul la o cale de atac judiciară

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a ANSPDCP.

 

10. Cum vă puteți exercita drepturile de persoană vizată?

Transmiterea solicitării de exercitare a unui drept/drepturilor dvs. Pentru a ușura comunicarea dintre noi în exercitarea drepturilor dvs., am conceput un formular (hyperlink) pe care vă invităm să îl completați și să ni-l transmiteți în format material (poștă, fax) sau electronic (e-mail) folosind datele de contact indicate în secțiunea 3 de mai sus. Menționăm că utilizarea sa nu este obligatorie și că orice cerere formulată de către dvs. în scris sau verbal va fi procesată în mod corespunzător de către noi.

Identificarea solicitantului. Pentru a putea gestiona în mod adecvat cererea dvs. avem rugămintea să vă identificați în mod cât mai complet. În măsura în care avem îndoieli întemeiate cu privire la identitatea solicitantului, vă vom cere informații suplimentare în vederea confirmării identității dvs.

Termen de răspuns. Vom răspunde solicitărilor dvs. fără întârzieri nejustificate și în orice caz, în cel mult o lună de la data primirii cererii. În măsura în care cererea dvs. este complexă sau ne aflăm în situația de a procesa un număr mare de cereri, vom putea amâna motivat furnizarea răspunsului cu cel mult încă 2 luni, cu informarea dvs. prealabilă.

Furnizarea răspunsului. Vă vom furniza răspunsul nostru și eventualele informații solicitate în format electronic, cu excepția cazului în care solicitați furnizarea acestora în alt format.

Refuzul. În măsura în care vom refuza să îndeplinim solicitarea dvs., vă vom informa cu privire la motivele care au condus la o astfel e decizie și cu privire la posibilitatea de depune o plângere în fața ANSPDCP și de a introduce o cale de atac judiciară.

Taxe. Exercitarea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată este gratuit. Cu toate acestea, în măsura în care cererile dvs. au un caracter vădit nefondat sau sunt excesive, mai ales din prisma repetitivității lor, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă sau de a refuza îndeplinirea celor solicitate.

 

 

 

11. Politica de Cookies

11.1. Ce sunt Cookies?

Modulele cookie (Cookie-urile) sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere si numere, care sunt stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente de pe care dvs. accesați internetul (cookie-uri de sesiune) sau care sunt plasate direct în hard drive-ul dispozitivului (cookie-uri persistente).

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu pot accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului.

11.2. Ce tipuri de Cookies folosim și în ce scop?

Modulele cookie sunt utilizate în general pentru a asigura o experiența de navigare cât mai optimizată și adaptată preferințelor utilizatorului și pot folosite pentru analiza modului în care utilizatorii interacționează cu un site.

Cu acordul dvs, site-ul Aqua Optima poate instala pe dispozitivele dvs. următoarele tipuri de cookies:

  • Cookie-uri strict necesare (de autentificare)
  NUME SCOP TERMEN DE EXPIRARE
  woocommerce_cart_hash Conține informații despre coșul în ansamblu și ajută magazinul online să știe când se schimbă datele legate de coșul de cumpărături. Nicio informație personală nu este stocată în aceste cookie. 48 de ore de la setare/actualizare
  woocommerce_items_in_cart Conține informații despre coșul în ansamblu și ajută magazinul online să știe când se schimbă datele legate de coșul de cumpărături. Nicio informație personală nu este stocată în acest cookie. 48 de ore de la setare/actualizare
  wp_woocommerce_session_ Conține un cod unic pentru fiecare client, astfel încât să știe unde să găsească datele de coș din baza de date pentru fiecare client. Nicio informație personală nu este stocată în acest cookie. 48 de ore de la setare/actualizare
  wordpress_ea Se folosește la autentificarea pe site/platforma WordPress. La sfârșitul sesiunii de browsing
  wordpress_logged_in_ Se folosește la autentificarea pe site/platforma WordPress. La sfârșitul sesiunii de browsing

   

  • Cookie-uri analitice – module cookie generate de softul Google Analytics în vederea contorizării activității Vizitatorilor și Utilizatorilor înregistrați și a frecvenței de accesare a Site-ului. Am luat măsuri astfel încât datele transmise de aceste cookies să nu conducă la identificarea dvs.
  NUME SCOP TERMEN DE EXPIRARE
  _ga Alocă un număr de identificare (ID) fiecărui dispozitiv care accesează Site-ul și contorizează numărul de vizite efectuate pe Site după 2 ani de inactivitate
  _gat Contorizează frecvența accesării Site-ului După 10 minute
  __utma Colectează datele privind numărul de vizite efectuate de utilizator pe site și datele primei și ultimei vizite.
  Parte dintr-un set de cookie-uri utilizate de Google Analytics pentru a ne furniza informații legate de modul în care este vizitat și vizualizat siteul.
  2 ani de la setare/actualizare
  __utmb Înregistrează o marcă de timp cu momentul exact la care utilizatorul intră pe site. Utilizat de Google Analytics pentru a calcula durata vizitei.
  Parte dintr-un set de cookie-uri utilizate de Google Analytics pentru a ne furniza informații legate de modul în care este vizitat și vizualizat siteul.
  30 minute de la setare/actualizare
  __utmc Înregistrează o marcă de timp cu ora exactă în care utilizatorul părăsește site-ul Web. Utilizat de Google Analytics pentru a calcula durata vizitei.
  Parte dintr-un set de cookie-uri utilizate de Google Analytics pentru a ne furniza informații legate de modul în care este vizitat și vizualizat siteul.
  La sfârșitul sesiunii de browsing
  __utmz Colectează datele despre modul în care utilizatorul a ajuns pe site, despre ce motor de căutare a fost utilizat, despre ce link a fost utilizat și/sau despre ce cuvinte cheie au fost folosite.
  Parte dintr-un set de cookie-uri utilizate de Google Analytics pentru a ne furniza informații legate de modul în care este vizitat și vizualizat siteul.
  6 luni de la setare/actualizare
  __utmv Utilizat pentru variabile personalizate de utilizator în Google Analytics.
  Parte dintr-un set de cookie-uri utilizate de Google Analytics pentru a ne furniza informații legate de modul în care este vizitat și vizualizat siteul.
  2 ani de la setare/actualizare
  __utmk Digest hashes of utm values.
  Parte dintr-un set de cookie-uri utilizate de Google Analytics pentru a ne furniza informații legate de modul în care este vizitat și vizualizat siteul.
  __utmt Folosit pentru a regula viteza numărului de interogări la server.
  Parte dintr-un set de cookie-uri utilizate de Google Analytics pentru a ne furniza informații legate de modul în care este vizitat și vizualizat siteul.
  La sfârșitul sesiunii de browsing

   

  • Cookie-uri de tracking:
  NUME SCOP TERMEN DE EXPIRARE
  __distillery Este utilizat de către playerul video pentru a-și aminti unde vă aflați într-un videoclip, astfel încât, dacă redarea este întreruptă (de exemplu, prin pierderea conexiunii dvs. la internet), să puteți reveni imediat la locul unde ați rămas. 12 luni de la setare/actualizare
  displayCookieConsent  Folosită de site pentru a afișa bara de politici pentru cookleuri. 1 an de la setare/actualizare
  wordpress_test_cookie Testează dacă cookie-urile sunt activate în browser. La sfârșitul sesiunii de browsing
  viewed_cookie_policy Testează starea barei de informații despre cookies 1 an de la setare/actualizare
  wp-settings- și  wp-settings-time- Numărul de la sfârșit este ID-ul dvs. individual de utilizator din tabela de baze de date a utilizatorilor. Acesta este folosit pentru a particulariza vizualizarea interfeței de administrare WordPress și, eventual, a interfeței principale a site-ului.

   

   

   

  La sfârșitul sesiunii de browsing

   

  hwusercheck Cookie test. La sfârșitul sesiunii de browsing

11.3. Cum pot refuza sau dezactiva cookies?

Prin mesajul pop-up de întâmpinare la deschiderea site-ului aveți posibilitatea de selecta ce module cookie doriți să folosiți. Vă atenționăm însă asupra faptului că Site-ul nostru nu va putea funcționa în mod normal fără cookie-urile strict necesare.

Dezactivarea modulelor cookie poate avea loc și prin modificarea setărilor browser-ului dvs. Pentru mai multe informații în acest sens vă rugăm să accesați pagina de setări a browser-ului folosit de către dvs.

 

12. Comunicările în scop de marketing

În măsura în care v-ați abonat la buletinul nostru informativ (newsletter) vă vom transmite la adresa de e-mail indicată de către dvs. comunicări în scop de marketing (reclame, oferte, promoții) exclusiv cu privire la produsele Aqua Optima.

Dacă vă răzgândiți și nu mai doriți să primiți buletinul nostru informativ, aveți posibilitatea de a accesa butonul “Dezabonare” regăsit în subsolul fiecărui buletin informativ, situație în care adresa dvs. de e-mail va fi ștearsă din lista noastră de abonați la newsletter, sau de a vă exercita dreptul la opoziție conform secțiunii 9.6. de mai sus.

 

13. Securitatea prelucrărilor de date cu caracter personal

Securitatea datelor dvs. personale este o prioritate pentru noi.

Pentru a asigura securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor dvs. am instituit măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Așadar, au fost implementat mijloace de securitate care acoperă stocarea, utilizarea și divulgarea datelor personale pe care ni le-ați furnizat, precum și măsuri menite să împiedice accesul, utilizarea sau dezvăluirea neautorizată a datelor dvs.

Datele dvs. personale vor fi procesate numai de persoane care, acționând sub autoritatea noastră sau a împuterniciților noștri, și-au asumat păstrarea confidențialității și securității acestor date.

Vă vom informa, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care o eventuală încălcare a securității datelor prelucrate de către noi este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs., cu excepția cazurilor indicate în art. 34 din Regulament.

 

14. Prevederi finale

Prezenta Politică de confidențialitate a fost actualizată la data de 25.05.2018.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări prezentei Politici de confidențialitate, caz în care vă vom informa în mod corespunzător.